Kwaliteit

Kwaliteit

Kinderopvang de Speelboom, heeft alles wat met kwaliteit te maken heeft vast gelegd in procedures, protocollen en formulieren, zodat de uitvoering en continuïteit van de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zo hebben we onder meer een protocol voor veilig slapen, buitenspelen, gezondheid en hygiëne etc. Deze kwaliteit is de basis van waaruit wij handelen. De kwaliteit wordt continue gecontroleerd, geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Hierdoor blijft alles wat met kwaliteit te maken heeft binnen de onderneming een continue dynamisch proces waarin kritisch gekeken wordt naar het eigen handelen. 

Wat vindt de Speelboom belangrijk ten aanzien van kwaliteit: 

  • – Het creëren van een hygiënische, veilige, attractief ingerichte omgeving waarbinnen de kinderen, de pedagogen en de ouders zich thuis en prettig voelen.
  • – Kwalitatief en goed geschoolde pedagogen op HBO niveau of MBO niveau 4.
  • – Er voor zorg dragen dat de communicatie en evaluatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders optimaal blijft. 
  • – Er voor zorg dragen dat de medewerkers de kennis van het kwaliteitshandboek tot uitvoering kunnen brengen en kunnen uitdragen.  
  • – Het dagelijks aanbieden van uitdagende activiteiten die afgestemd zijn op de behoefte en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. 

 Controle middelen 

Er worden door diverse instanties controles uitgevoerd om de kwaliteit te controleren. De medewerkers en de directie zien er op toe dat de kwaliteit geborgd wordt. Controles op de uitgangspunten worden uitgevoerd door: 

  • – De keuringsdienst van waren 
  • – De GGD
  • – De arbeidsinspectie 
  • – De oudercommissie

GGD 

Wij moeten aan diverse richtlijnen voldoen die zijn opgesteld door de GGD, zodat de kwaliteit in de kinderopvang gewaarborgd blijft. Aan de hand van deze richtlijnen hebben wij een gezondheids- en veiligheids beleid opgesteld. Dit beleid wordt ieder jaar ge update en aan de hand van dit beleid wordt er een jaarplan opgesteld. In dit jaarplan staat onder meer hoe wij de kwaliteit blijven waarborgen en welke specifieke onderwerpen wij ons meer in willen gaan verdiepen. Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de inspecteur van de GGD. Zij controlerne of wij voldoen aan de richtlijnen en observeren ook het pedagogisch klimaat op de groepen. Naar aanleiding van dit bezoek wordt er een inspectie rapport opgesteld. De inspectie rapporten kunt u nalezen en vinden in het landelijk register kinderopvang. Zie hieronder de link naar de website. In het zoekmenu kunt u Kinderopvang de Speelboom invullen.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

De oudercommissie

Op beide locatie hebben we een oudercommissie die minimaal 3 maal per jaar bij komen om te overleggen. Zij hebben een advies functie als het gaat om verandering en beleid van de Speelboom. Ook helpen zij mee met het organiseren van diverse festiviteiten op de Speelboom.