GGD

definitieve inspectierapport

Hier vindt u het definitieve inspectierapport van het onderzoek voor registratie uitgevoerd door toezicht kinderopvang met de beoordeling van uw kinderdagverblijf de Speelboom.

20151022 definitief rapport OVR KDV de Speelboom

20151022 definitief rapport OVR BSO de Speelboom