Pedagogisch

reviews-2Een veilige plek, met de beste zorg en aandacht voor uw kind!
De pedagogen ondersteunen de kinderen in hun dagelijkse ontwikkelingsbehoefte, zoals het vergroten van hun zelfvertrouwen, versterken van hun eigenwaarde, zelfstandigheid, samenspel en creativiteit. Doordat de kinderen mogen onderzoeken, experimenteren leren zij zichzelf en hun omgeving steeds beter kennen. Dit ziet u ook terug in de inrichting van de speelse groepsruimten, grote buitenruimte, het aanbod van veelal natuurlijk (speel) materiaal en activiteiten. We hechten veel waarde aan vaste gezichten op de groep, waardoor uw kind zich veilig voelt.

Wij hebben op de locatie de Schinkelstraat 4 groepen dagopvang. Twee babygroepen van 0 tot 2 jaar en 2 peutergroepen van 2 tot 4 jaar, zodat er een optimale situatie ontstaat voor uw kind om zich te kunnen ontplooien. Door het open deuren beleid, kunnen de kinderen van verschillende groepen elkaar ontmoeten, zodat er een natuurlijke thuissituatie ontstaat. Door de interactie met andere kinderen, leert uw kind deel uit te maken van een groep en zijn sociale vaardigheden te vergroten. Uw kind kan zo al heel vroeg sociale kennis en vaardigheden opdoen, zoals inleven in de ander, communiceren, anderen helpen, samenwerken en conflicten oplossen. De pedagogen ondersteunen uw kind hierin en zorgen ervoor dat uw kind zich veilig voelt.

In de basisschool de Bavo kring hebben wij 2 ruimtes voor 2 groepen van elk 10 kinderen, van 4 jaar tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar. Afhankelijk van de groepsdynamiek worden de ruimtes ook samengevoegd. We kunnen tevens gebruik maken van 2 inpandige gymzalen, waar wij diverse activiteiten met de kinderen ondernemen. Het is de vrije tijd voor kinderen

Wij gaan er vanuit dat uw kind met heel veel talenten op de wereld komt. De pedagoog ondersteunt uw kind om zijn unieke talenten te kunnen ontwikkelen. Vanuit een respectvolle houding naar het kind, spreken wij uw kind altijd op ooghoogte aan, luisteren naar uw kind (ook als uw kind nog niet praten) en geven uw kind sensitieve respons. Als de pedagoog uw kind corrigeert zal zij altijd benoemen wat het kind wel mag, waardoor uw kind gemotiveerd wordt om het juiste te doen.

Peuterplus groep

Van alles te ontdekken

speel- en ontdekhoek voor de allerjongsten

Als kinderen doorstromen naar de basisschool wil je als ouder dat je kind zo goed mogelijk is voorbereid. In de peuterplusgroepen, worden de kinderen met behulp van diverse activiteiten en ontwikkelingsgericht materiaal voorbereid op de basisschool. Onder andere Early Bird programma, kleuren, vormen, tellen, knippen, concentratie, weerbaarheid etc. Aan de hand van de ontwikkelingsbeoordelingen gaan de pedagogen elke 6 maanden uitgebreid in gesprek waar uw kind staat in zijn ontwikkeling en waar uw kind nog verder in uitgedaagd kan worden. Als uw kind naar de basisschool gaat geven wij een overdrachtsrapportage mee, die u aan de basisschool kunt geven.